Στεγανοποίηση σε Φρεάτιο Ασανσέρ που μπάζει νερό.

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να δουλέψει κανείς σε υπόγεια ή φρεάτια ή γενικά σε μέρη όπου υπάρχει διεισδύον νερό, αυτό δηλαδή που λέμε «αρνητική πίεση».

Αυτή η δουλειά γίνεται με:

τσιμέντο ταχείας πήξης ή

- ταχύπηκτο τσιμέντο ή

- τσιμέντο ακαριαίας πήξης.

Πρόκειται για ένα κονίαμα που μπορεί να πήξει και να σκληρυνθεί ακόμη κι όταν υπάρχει νερό υπό πίεση.

Πολλές φορές αυτή η διαδικασία – η προστεγανοποίηση όπως λέγεται – αποτελεί ένα μέρος της όλης διαδικασίας μόνωσης /στεγανοποίησης των υπογείων.

Πρόκειται για εξαιρετικά επίπονη δουλειά που χρειάζεται πεπειραμένο τεχνίτη, είναι δηλαδή δύσκολο να γίνει σε επίπεδο do-it-yourself.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Άντε και πιάνουμε τα νερά με το τσιμέντο ταχείας πήξης. Δεν θα βγουν κάπου αλλού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Όχι απαραίτητα. Το φρεάτιο/υπόγειο θα περαστεί ολόκληρο με ένα επαλειφόμενο τσιμεντοειδές.

Πολλές κατασκευές είναι σε επαφή με νερά υπό πίεση συνήθως παροδικά και ενίοτε μόνιμα, αλλά δεν παίρνουν νερά, γιατί έχουν ληφθεί κάποια σωστά μέτρα: μονώσεις, στεγανό μπετόν κλπ.

Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να μεταβληθεί κάποια παράμετρος και το υπόγειο να αρχίζει σημειακά να μπάζει νερά και πάντα υπάρχει η δυνατότητα τα νερά αυτά να αναχαιτιστούν.

Το νερό θα εξακολουθήσει να είναι εν δυνάμει απειλή, αλλά μπορεί να αργήσει να βρει την επόμενη κερκόπορτα.

Εν κατακλείδι δεν είναι απαραίτητο το νερό να «κτυπήσει» κάπου αλλού, αν και η εκτόνωσή του σε κάποιο ή κάποια σημεία μειώνει αισθητά την περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο.

Για πληροφορίες πάνω σε στεγανοποίηση φρεατίων ασανσέρ ή υπογείων που μπάζει νερό, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο t: 70008317.    ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΣΑΝΣΕΡ   Στεγανοποίηση σε Φρεάτιο Ασανσέρ   Στεγανοπο'ιηση σε Φρεάτιο Ασανσέρ   Στεγανοποίηση σε Φρεάτιο Ασανσέρ